Rada Evropy (RE), anglicky Council of Europe (CoE)

Rada Evropy je mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských států zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských i sociálních práv a svobod.

Datum založení Rady Evropy je 5. května 1949 podpisem zakládací listiny, tzv. Londýnské dohody. Sídlo má ve francouzském Štrasburku.

Radu tvoří 47 členských států a několik zemí se speciálním statusem. Česká republika se k Radě Evropy připojila 30. června 1993.

Misí a cílem Rady Evropy je vytvoření společného demokratického a právního prostoru, který zaručuje dodržování lidských práv, demokracii a respektování zákonů.

Tyto hodnoty jsou základem civilizované a tolerantní společnosti a jsou nezbytné pro evropskou stabilitu, ekonomický růst a sociální soudržnost. Na základě těchto elementárních hodnot, se Rada Evropy snaží najít společné řešení hlavních problémů Evropy, jako jsou organizovaný zločin, korupce, terorismus, klonování lidí (bioetika), počítačové trestné činnosti (cyberzločiny), násilí na dětech a ženách a obchodování s lidmi. Spolupráce členských států, je jediný způsob, jak vyřešit hlavní problémy, kterým čelí dnešní společnost.

Instituce Rady Evropy

Nejdůležitějšími institucemi Rady Evropy jsou:

Financování Rady Evropy je zabezpečeno příspěvky od členských zemí. Výše příspěvku je stanovena v závislosti na velikosti populace a zdrojů členského státu. Například finanční příspěvek České republiky pro Radu Evropy je € 2 440 949 (pro rok 2013).

Rada Evropy a Česko

Evropský výbor pro sociální práva při Radě Evropy tvrdí, že Česká republika porušuje sociální chartu. Kritizována je především nedostatečná legislativa řešící vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů v novém Zákoníku práce.

Výtky však nejsou nové, Češi si je vyslechli už v roce 2010. Špatně je například nedostatečná úprava délky přesčasů. Teoreticky se totiž může stát, že zaměstnanec bude mít díky přesčasům v jednom dni méně než 8 hodin na odpočinek. Na to ale čeští zákonodárci nechtějí slyšet, protože omezení přesčasů by podle nich mohlo vést k nižšímu počtu nabídek práce na trhu a tím vyšší nezaměstnanosti. Více se dočtete na webu Českého Rozhlasu.

Aktualizováno 31. března 2015